Zawsze można pobabrać się w odczynnikach i poszaleć w ciemni. Wywoływacze, utrwalacze i papier na którym pojawia się obraz, zawsze mają magiczną moc przyciągającą ludzi do ciemni.