Zdjęcie Krzysztofa Kowalewskiego. Jego zdjęcie zostało wybrane przez publiczność oraz w drugim głosowaniu na forum! Gratulujemy! Jednocześnie przypominamy o kolejnej edycji – grudniowej. Proszę o przesyłanie na adres poczta@okf.opole.pl zdjęć o rozmiarze do 900 px na dłuższym boku, ciężarze do 300 kB. Do dnia 15.12.2013. Tematyka: ukryte twarze. Zdjęcie może przedstawiać jedynie rzeczy, które wyglądem...