gladkie_szorstkie

Tak brzmi temat zdjęcia miesiąca na kwiecień. Proszę o przesłanie na adres poczta@okf.opole.pl jednego zdjęcia o rozmiarze do 900 px na dłuższym boku i ciężarze do 300 kB. Do dnia 20.04.2014. Interpretacja dowolna.

Grafika: Marcin Podolan