Krzysztof Kowalewski – Fotografia to magia przekazu odpowiedniej emocji, chwili, nastroju…

To właśnie ta jedyna chwila która decyduje o naciśnięciu spustu migawki aparatu. Staram się dostrzegać i przekazywać wszystko to co tylko warte zapamiętania. Tak byś i Ty mógł poczuć magię świata widzianego moimi oczyma.

FOTOBLOG:   http://kowalewskikrzysztof.blogspot.com/

E-MAIL:   KKowalewski1983@gmail.com