Tak brzmi temat zdjęcia miesiąca na luty. Proszę o przesłanie na adres poczta@okf.opole.pl jednego zdjęcia o rozmiarze do 900 px na dłuższym boku i ciężarze do 300 kB. Do dnia 20.02.2014.

Autorem grafiki jest Jens Denker.